دخملی مهربون مادخملی مهربون ما، تا این لحظه: 9 سال و 5 ماه و 10 روز سن داره

دُخـღـلی شکلک در دنیای آمـوزش و شکلکـــ

نظرات (12)

مهربون
30 خرداد 93 19:25
وایییی لی لی جووون یه دنیا دستت درنکنه واقعا تکییییییییییییییییییییییی
مامانِ یسنا
31 خرداد 93 9:03
مثل همیشه عاااااااااااااااااااااااااالی
دلارام
31 خرداد 93 11:06
مامانی کسرا
1 تیر 93 20:33
ایناااااااااااااا بی نظیرن دختر دستت درد نکنه مرسی ی ی ی ی ی
مامان ارسطو
6 تیر 93 16:12
خیلی خیلی زیبااااااااااااااااا ´´´´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´ ´´´´´´¶¶´´´´¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶´´´´¶´ ´´´´´´¶´´´´´´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶´´´¶´ ´´´´´¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´¶¶¶¶¶´ ´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´ ´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶´´ ´¶¶¶´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´¶´´ ´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´¶´´ ´´¶¶¶´´´´´´´´´¶¶¶´´´´¶¶´´´¶¶´´ ´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´ ´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶¶´´´¶´´´´´ ´´´¶´´´´¶¶¶´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶´´´´ ´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´¶¶´´ ´´¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´¶´´ ´¶´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶´´ ´´¶¶´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´ ´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶
ronak
8 تیر 93 16:56
سلام با اجازه من لینکتون کردم وب خیلی خوبی دارید ینی خیلی عالییه
مهدیه
9 تیر 93 1:25
مرسی ممنون
کیمیا
9 تیر 93 9:45
لی لی جونم خسته نباشی ،دخمل ناز و خوشگلی داری خدا برات نگهش داره ،از دخترت چیزی نمینویسی؟ اگه هست کجاست؟؟
دخــღـلی شکلـک
پاسخ
اون خصوصیه
مامان آرشیدا
9 تیر 93 11:33
دخــღـلی شکلـک
پاسخ
چلا ناراحتی
مریم
24 تیر 93 19:40
سلام مامان لی لی عزیز .کاراتون واقعا عالیه و من عاشق این ذوق و سلیقه شمام با اجازتون ادرس وبلاگتون رو لینک دادم و مرتب از شکلک های زیبای شما استفاده میکنم ممنون و موفق باشی.دخمل گلت رو ببوس
مامان بردیا
10 شهریور 93 11:40
وااااااااااااای من عاشق اینا شدم.واقعا قشنگن.ممنون
fati
15 آذر 93 13:11
وبت خیلی خوجمله